Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png bb1e5f9920238e24debd7c8006a86f0a
orzel.png 10c028dc429c4a3cfc694f3d9f08fc98
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png b553b296e96836540105622f0f8021bb
buttonBJiOR.png 025109940d3ab25c28e0d39c6c899e49
buttonEPUAP.png afd0cf1d161d531ee19c48e553ac24bc
buttonNEWSLETTER.png 3a228889a34c4a282afb4415a3cd7b89
buttonBIP2.png 61a18038075b8b4793ed38c82e0212f6
buttonTwitter.png a3e69a2bc84bbc6759ce7a93ce0c9fa6