Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1b8c5d93f89f6eee9112f57254f54645
orzel.png a2b9d97f2caea64105dd6a3f4e35c053
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 8e7b28469fe53c14e5135e941547eb43
buttonBJiOR.png bc64ab7c531711c36949fdbd76565321
buttonEPUAP.png 65f323d1aae535eeaa7fe71950e6675a
buttonNEWSLETTER.png 17aa54999c4eb31c90bbe3a9ff8ab3af
buttonBIP2.png 2c516291420dbe310ddb30ec135b03d7
buttonTwitter.png dd584d9f0855cb4b4c5d93a72a1c1660