Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8d80f2336d004317bcdcb60e94fe1688
orzel.png 4b3f633846f3a7527ce7514d414960fa
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 54c5ea1b61546c9977f5fd82cf3c8c81
buttonBJiOR.png 6ab823defd29879ec0ee653a961a452b
buttonEPUAP.png 9018e0127d67d6c963e82a6b71889f88
buttonNEWSLETTER.png e64054d6a1709b3a52912656b3dddc1c
buttonBIP2.png 47c4e868c136d9e20115839c5ecb876f
buttonTwitter.png c754c4b1ef41060afdba92d8e262be9c