Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8467416f293e7b2ee87ade4708f27366
orzel.png 0f2615ce1206533591e74f751a51a436
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 13815725799d4a5f591b9fd9d2a59535
buttonBJiOR.png 974d9257e0d14415f6adfeae408232c3
buttonEPUAP.png 3eca7d4604ad3d311f100c49c6cfff1f
buttonNEWSLETTER.png 3468d43b46f5d37a10d234a738851dcd
buttonBIP2.png 8ada2a88cd1e2aa5bbf52b66ab6eb4a5
buttonTwitter.png d8e57edaea4fbeb886e998eb9259c55a