Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 69d2b7169141a3217495d139dae71ac3
orzel.png 73378c863224fe064ab232b6facca1da
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 9615849d5b4e937eb4f8598562b58e0f
buttonBJiOR.png 36e095f4ad33f6afc8d7862282a05bf4
buttonEPUAP.png 9afa7fa966673761076ffd235a099b5d
buttonNEWSLETTER.png fa74b4a57ad1228431b77b320fd6600e
buttonBIP2.png 6a659f106521d0b9f781932cb3f57407
buttonTwitter.png 77c336db621a49a57419e6cbfd59708c