Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 426fd51f825b89a74acba7f40d56985a
orzel.png 2d5f3c41135906b465513354830b6758
pl
en
top news port mstr
 
Misja ARTEMIS w Polsce
06-10-2017

W dniu 2 października 2017 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęła się misja ARTEMIS, której celem jest ocena Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.

Międzynarodowa grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli instytucji dozorowych, operatorów z różnych krajów oraz pracowników Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma za zadanie dokonać przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Obowiązek poddawania ocenie dokumentu regulującego te kwestie – Krajowego Planu Postepowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym, wynika z art.57g ustawy Prawo atomowe. Zobowiązuje on ministra właściwego do spraw energii do międzynarodowego przeglądu Krajowego Planu przez zewnętrznych ekspertów nie rzadziej niż raz na 10 lat. W misji, która potrwa do 10 października 2017 r., biorą udział specjaliści z Ministerstwa Energii, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Państwowej Agencji Atomistyki. Eksperci PAA udzielają wyjaśnień w zakresie ram prawnych postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, procesu wydawania zezwoleń czy oceny bezpieczeństwa postępowania z takimi odpadami.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png f722d62461e89e1ab0dcedd7cb35e930
buttonBJiOR.png abdcb9a57cbdc902813ea0a4ebae87c9
buttonEPUAP.png ea201ebb282529919fa969b585167b8a
buttonNEWSLETTER.png a38c407ec5e799f44423a4c6be4bb93d
buttonBIP2.png 2882b4901a5f577f789b78d5805c287c
buttonTwitter.png 6b3276875380375baab75bd12deb8c54