Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d2452912421f411bcd05c67cb5c65f74
orzel.png 6166c76151603050a3cd0967087bb54d
pl
en
top news port mstr
 
Niewielkie ilości izotopu rutenu-106 wykryte w powietrzu na terenie Europy
04-10-2017

Na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Aktualne wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdzają obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Czy należy podejmować działania?

Nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem. Najwyższe stężenie rutenu wstępnie oznaczone na terenie Polski wynosi 6,4 mBq/m3. Jest to bardzo niewielka ilość. Oznacza to, że człowiek musiałby wdychać powietrze z wykazanym stężeniem rutenu-106 przez okres wielokrotnie przekraczający czas życia ludzi, aby otrzymać roczną dawkę promieniowania jonizującego uznawaną za bezpieczną (tj. 1 milisievert).

Do czego wykrzystuje się ruten-106?

Ruten-106 jest izotopem promieniotwórczym wykorzystywanym m.in. w leczeniu nowotworów, często podczas zabiegu brachyterapii oka. Zabieg polega na tym, że źródło zawierające ten izotop zostaje umieszczone w pobliżu guza nowotworu (na przykład na oku pacjenta w postaci specjalnej płytki-aplikatora) i swoim oddziaływaniem uszkadza komórki rakowe.

Skąd wziął się ruten-106 w powietrzu w Polsce?

Źródło emisji rutenu pozostaje nieznane. Ze względu na bardzo niskie stężenie substancji, określenie miejsca  uwolnienia będzie trudne. Obecność w próbkach wyłącznie rutenu-106, wyklucza jego pochodzenie z elektrowni jądrowej (w takiej sytuacji w powietrzu wykrywalne byłyby także inne izotopy promieniotwórcze). Prawdopodobnym źródłem może być laboratorium lub instalacja produkująca ruten-106 albo nieprawidłowa utylizacja tej substancji (np. spalenie).

Jak PAA monitoruje poziom mocy dawki oraz stężenia izotopów promieniotwórczych?

PAA dysponuje siecią stacji pomiarowych (Permament Monitoring Station) stale analizujących moc dawki promieniowania gamma na terenie Polski. Pozwala ona na bieżąco wychwycić zwiększone promieniowanie i podejmować działania adekwatne do sytuacji. Stężenie rutenu-106 jest zbyt niskie, by zostało wykryte na tych stacjach.

Ruten-106 został wykryty w powietrzu atmosferycznym za pomocą krajowej sieci stacji poboru aerozoli. Stacje te gromadzą aerozole znajdujące się w powietrzu na specjalnym filtrze. Jest on w warunkach normalnych wymieniany i poddawany szczegółowej analizie co tydzień. Filtry z tych stacji, po analizie w laboratorium, pozwalają na wykrycie nawet śladowych stężeń izotopów promieniotwórczych w powietrzu. To właśnie te stacje wykazały obecność minimalnych ilości rutenu-106 na terenie Polski.

Wyniki krajowych pomiarów mocy dawki dostępne są tutaj: http://paa.gov.pl/monitoring.html

Wyniki pomiarów mocy dawki na terenie Europy dostępne są tutaj: https://remap.jrc.ec.europa.eu

Przykładowe aplikatory w terapii onkologicznej gałki ocznej (© eyephysics.com)

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 4a7daadb8e82fc7a2e22a5c3049555bd
buttonBJiOR.png 8b1e4bdaabfe907fc55cd8d4e5ab2202
buttonEPUAP.png 5d4a1405cca02e1e24cdf61db5ad0eee
buttonNEWSLETTER.png b4728fc23ea6f9f548ec84cffb6d0a88
buttonBIP2.png 8c47fdd639b36cd00b39f7cfec09b5e9
buttonTwitter.png ea9d5dbc0680f43fd4b952a0f389b8df